Translate

dimanche 21 juillet 2019

Teny fisaorana - Fetim-pirenena malagasy Hambourg

Miarahaba antsika tapaka sy namana, 

Fisaorana mitafotafo no atolotray mpiakarakara anareo rehetra tamin'ny fandraisanareo anjara am-po sy am-pifaliana ka nahatontosa sy nahatsara iny Fetim-pirenena 2019 natao teto Hambourg iny. Henin-kaja, henim-boninahitra izahay nanana anareo. Ny fahatongavanareo dia nanome endrika sy nampisy maminy bebe kokoa ny fiarahana. 


Misaotra ny masoivohon'ny Madagasikara eto Alemaina, izay nandefa solontena maromaro nanokatra sy nanome voninahitra ny lanonanana. Fisaorana mitafotafo no atolotray ny tompon'andraikitra rehetra eo anivon'ny Masoivoho malagasy ao Falkensee, Berlin.

Tiana ihany koa ny hisaotra manokana an'Andriamatoa Eckhard Koll, consul général honoraire de Madagascar teto Hambourg noho ny fanampiany amin'ny anarany manokana. Misaotra ihany koa ny tompon'andraikitra ao amin'ny Gemeindehaus EFG ao Ham tamin'ny fampiantranoana.

Eto dia mankasitraka sy misaotra ihany koa ny nanao ny sakafo. Sarotra ny hanaovana asaramanitra tsy misy ahandro malagasy izany. Indrindra fa aty an-tany lavitra. Misaotra anareo nahandro sy nanampy rehetra fa dia natsiro tokoa ny ravitoto sy voanio, ny akoho sy ireo hafa rehetra nokarakarainareo.

Tsy hadino ihany koa i DJ Rinaud sy i DJ Zo izay nidodododo avy any Belgique mba hanampy sy hanafana ny lanonanana. Afa-po ny rehetra. Ny fahataperan'ny fotoana no nampalahelo.

Mbola mamerina ny fisaorana anareo tapaka, namana sy havana rehetra, tamin'ny fanatrehana, fanampiana, fanohanana, fanoroana hevitra sy famporisihana hanao iny fety nahafinaritra iny.

Mino sy manantena ny hahita anareo haingana indray !

Mamerina ny fisaorana ho an'ny rehetra.

Mandram-pihaona tompoko.

Ny mpikarakara
Tiana T.
Christine A.
Hery A.
Prospérin T.

mardi 9 juillet 2019

Rivo Mahefa Ramarolahy, zoky modely ela nihetezana teto Alemaina

Rivo Mahefa Ramarolahy
Izay olona mifanerasera amin'ny Alemaina, na ny mipetraka, na ny mandalo, dia saika mahafantatra an'Andriamatoa Rivo Mahefa Ramarolahy. Olon'ny fifandraisana izy, ary tsy vao androany fa efa hatry ny elabe. Nanampy sy nanamora ny fandalovan'ireo olomanankaja malagasy rehetra nandalo teto Alemaina efa hatry ny taona 90 tany, na ny politisiana io (filoha, praiminisitra, minisitra, sy ny sisa), na ireo miasa eo amin'ny sehatry ny toe-karena sy fandraharahana (filohan'ny SIM, CCI, GEM sy ny sisa).

Misaotra andRamatoa Rosanne La Princesse Weil amin'ity "portrait" faharoa izay ho zaraintsika ity.

Isan'ireo Malagasy izay efa nonina elabe taty Alemaina Andriamatoa Rivo Mahefa Ramarolahy. Vatsim-pianarana hanohy sy hanovo fianarana ambony mikasika ny sampam-pianarana „Informatik“ any Dresden any amin'ny ilany atsinanan'ny Alemaina no nitondra azy nankaty tamin’ny taona 1989.Sarotra ny niatrehana ny fianarana tamin'ny voalohany araky ny fitantarany satria vao sambany no nikasika solosaina no sady koa amin'ny tenim-pirenen’ny hafa sy tsy mahazatra no nanaovana azy. Ny fomba fampianarana eto Alemaina rahateo koa dia hafa tsy mitovy amin’ny fomba fampianarana nahazatra azy tany Madagasikara. Fa rehefa mikiry sy mametraka tanjona mazava dia azo atao ny mandroso.  

„Tamin’izany koa dia tsy mbola betsaka ny teratany vahiny nianatra io taranja io teto Alemaina. 300 izahay no iray taom-pianarana ary 16 izahay no avy amin‘ny firenena hafa ivelan'ny Alemaina. Izaho irery no Malagasy.“ 

Rehefa nahazo ny mari-pahaizana na ny antsoin'ny Alemaina hoe Dipl. in Informatik (izany hoe 5 taona ao aorian'ny Baccalauréat, mitovy lenta amin‘ny Master ankehitriny) izy dia nody tany Madagasikara ho fanajana ny fifanarana tamin'ny fanjakana Malagasy mikasika ny fanomezana vatsim-pianarana. Tsy nisy tolotr'asa nifanentana tamin'ny zavatra nianarany anefa ary tsy nanana toerana hatolotra azy ihany koa ny fanjakana Malagasy ka dia nanapakevitra ny hiverina hanohy fianarana aty Alemaina indray izy tamin’ny 1996. Tsy nisy vatsim-pianarana intsony fa tsy maintsy nianto-tena, sady niasa ny andro no nianatra ny hariva mba ahafahana miroso. Nody ventiny ny rano nantsakaina satria dia nahazo ny marim-pahaizana Wirtschaftingenieur izy ny taona 1999.

Atoa Rivo Mahefa Ramarolahy, nitondra sy nanao mpandika tenin'Atoa Charles Andriantsitohaina (1922-2018),
Filohan'ny SIM, nihaona tamin'ny manampahefana Alemaina tamin'ny taona 1995 

Azo sokajiana ho mpitarika sy olona tia mandray andraikitra Andriamatoa Rivo Mahefa Ramarolahy. Tafapaka sy mipetraka ao aminy ny fomban'ny Alemaina. Mijoro sy mitolo-tena hanampy izy na iza na iza ny olomanankaja malagasy nandalo teto, n'inona n'inona ny firehana politika nisy azy. Mendrika ny hatao modely ho an'ny tanora marobe izany fihetsika fitiavana manampy ny hafa sy fitiavan-tanindrazana izany. Ity sary azo avy any amin'olona mahafantatra akaiky azy ity izao mampiseho azy nitondra, nikarakara ny fihaonana isan-karazany ary nanao mpandika tenin'Andriamatoa Charles Adriantsitohaina (1922-2018) tamin'ny fandalovany taty Alemaina tamin'ny taona 1995, fony izy mbola filohan'ny SIM (Syndicat des industries de Madagascar).Olon'ny serasera ihany koa Andriamatoa Rivo Mahefa Ramarolahy. Tsy misalasala ny manoro hevitra sy manampy ary dia manome ny fotoanany. Eny fa na eo amin'ny lafiny fitadiavana vahaolana ho an'ny Firenena aza. Maromaro no karazana tetik'asa fampandrosoana natolotry ny tanora avy aty Alemaina ho an'ny firenena malagasy. Nandray anjara sy namporisika hatrany i Rivo Mahefa na dia somary kivy ny rehetra rehefa tsy nandroso ny asa.

Nandritran'izay fotoana ela nonenany taty ivelany izay dia tsy hadinon’i Rivo Mahefa i Madagasikara. Maro ireo asa sosialy nandraisany anjara toy ny fitondrana Dokotera mpandidy vahiny handidy maimaimpoana ireo malagasy mpiray tanindrazana. 

Na dia miasa sy monina eto Alemaina aza izy, dia hita taratra ilay fomba fijery hafa. Rehefa nanadihady sy niresaka tamin'ireo manodidina sy mahafantatra azy izahay dia mino fa noho izy niasa elabe tamin'ny orinasa amerikana no nahatonga izany. Nitazona toerana ambony tao amin'ny eBay, PayPal sy Zalando izy. Fanahy iniana nataony no nidirana tamin’ny orinasa sangany eo amin‘ny sehatra iasany hoy i Rivo Mahefa, satria sady mampitombo ny traikefa anananao no ahitana zava-baovao sy fianarana hafa maro ho entina manatsara ny traikefa.
Izao moa izy dia mitana ny andraikitra „Strategy analyst“ ao amin‘ny Birao foiben'ny SumUp ao Berlin. 

Raha hafohezina dia tanora malagasy, raim-pianakaviana, manan-janaka roa, namana sy mpiray tanindrazana ary manana andraikitra ambony ao amin’ny orinasa malaza ao Berlin i Andriamatoa Rivo Mahefa Ramarolahy.

Fiarahana mijery 1/4 Final Madagasikara vs Tunisie aty Hambourg

Arahabaina ny ekipan'ny barea sy ny malagasy tsy ankanavaka fa tafiakatra eo amin'ny dingana manaraka, izany hoe ny ampahefadalana isika aim'ity CAN (Coupe d'Afrique des Nations de football) ity.

Faly tokoa, ravoravo sady mirehareha fa manana an'ny barea.

Toy ny tamin'ny alahady lasa teo, dia hisy ny fiaraha-mijery ny lalao amin'ny alakamisy faha-11 ny volana jolay ho avy izao. Ao amin'ny KLICK Café & Bar, ao St Pauli ao Hambourg no fotoana. 


Toerana : KLICK Café & Bar - Glashüttenstr. 116, D-20357 Hambourg

Daty : 11 jolay 2019

Ora : Amin'ny 9 ora alina

Tongava hifampizara izany fotoana lehibe izany. Tsy misy vidimpidirana.

#MiaraMirona 
#AlefaBarea

vendredi 5 juillet 2019

Fiarahana mijery Madagasikara vs RDC aty Hambourg

#AlefaBarea !!!

Vao sambantsika malagasy tokoa no nandray anjara amin'ny CAN (Coupe d'Afrique des Nations de football) hatry ny nisian'io. Tsy vitan'ny hoe tafiditra tao anatin'ireo ekipa 24 isay hifanandrina ny ekipampirenena malagasy fa lasa voalohany tao amin'ny vondrona misy azy, ary dia isan'ireo roa tafiakatra tao anaty vondrona mba hanao ny lalao fahavalondalana. Ny ekipan'ny RDC (République démocratique de Congo) no hifanandrina amintsika amin'io.


Amin'ny alahady izao, faha-7 ny volana jolay no hatao any Alexandrie any Ejipta ny lalao. Hisy malagasy maromaro izay tarihin'ny filoha Andry Rajoelina moa hankany hankahery sy hanotrona ny ekipampirenena malagasy. Ho antsika eto Hambourg sy ny manodidina kosa dia hisy fiaraha-mijery lalao hatao ao amin'ny KLICK Café & Bar, ao St Pauli.

Toerana : KLICK Café & Bar - Glashüttenstr. 116, D-20357 Hambourg

Daty : 7 jolay 2019

Ora : Amin'ny 6 ora hariva

Tongava hifampizara izany fotoana lehibe izany. Tsy misy vidimpidirana.

#MiaraMirona #AlefaBarea

lundi 1 juillet 2019

Fidiarizo Narindra, tanora malagasy modely

Nandritry ny fety fankalazana ny faha-59 taona niverenan'ny fahaleovantenan'i Madagasikara teto Hambourg dia nisy atrik'asa natokana ho an'ny tanora tamin'ny sabotsy lasa teo. Ramatoa Elsa Rajemison sy Ramatoa Rosanne La Princesse Weil no nikarakara ka nampiranty malagasy modely vitsivitsy. Isan'izany i Fidiarizo Narindra. Ito ny famintinana ny momba azy sy ny lalana nodiaviny.

Izy no Fidiarizo Narindra, 27 taona izy izao ary nanomboka ny taona 2016 dia nanaraka ny sampam-piofanana « Duales Studium Kommunikations- und Medieninformatik » ao @ Orinasa Telekom ao Darmstadt sy any @ Hochschule für Telekommunikation ao Leipzig eto Alemana izy. Efa eo ampamaranana ny fianarany izy izao, izay hahazoany ny marim-pahaizana « Bachelor of Engineering, Kommunikations-und Medieninformatik » 

Raha tantaraina kely ny lalana nodiavin’i Narindra, dia ny taona 2011 izy no nandao an’ny Madagasikara ka nitodidoha hila ravinahitra aty Alemana. Toy ny ankamaroan’ny tanora Malagasy dia « fille au-pair » no fahazoan-dalana hivoaka an ‘ny Madagasikara nananan’i Narindra. Izany hoe t@ taona 2010-2011 nohon’ny raharaha mafampana teo @ firenena Malagasy no nanapahan’i Narindra hevitra sy nikarakarany ny diany ho aty Alemana rehefa tsy afaka nianatra noho ny fitokonana lava reny teny @ Anjerimanontolon’Antananarivo izy. 

Hianatra! Izay no masaka tao an-tsain’i Narindra, ka nahatonaga azy nifanaraka t@ fianakaviana Alemà iray izay efa nandray Malagasy teo aloha ny mba hiahy azy hahafahany mianatra rehefa vita ny asa maha « fille au-pair » azy tamin’ilay fianakaviana nadray azy voaholany. 

Iaraha-mahalala fa tsy eken’ny fanjakana Alemana avy hatrany ny marim-pahaizana baccalauréat avy any Madagasikara ka izay no nahatonga azy nanao ny fandaharana « Studienkolleg» tao @ Oniversite tao München, fandaharam-pampianarana natokana hoan’ny vahiny maniry ny hianatra @ Oniversite eto Alemana hahafana mahazo alalana hanohy fianarana Ambony. 

« Ny zavatra efa natao t@ kilasy famaranana tany Madagasikara no atao ao @ Studienkolleg ary miampy fiomanana hiatrehana ny fianarana eny @ Oniversite. Ny toro-hevitro dia izao: ianaro tsara ny teny Alemà raha te-hianatra, tsaratsara kokoa raha C1 ny diploma ananana hanaovana fifaninana hidirana @ Studienkolleg satria mafy ilay fifaninana sy ny fianarana avy eo », hoy i Narindra. 

Ny fitiavan’i Narindra mamonjy irony « Messe » irony no nahitan’i Narindra io Duales Studium io. 

Amin’izao famaramparanan’i Narindra ny fianarany izao, dia efa voaray hiasa ao @ orinasa ianarany sahady izy rehefa vita ny Bachelor-ny, noho ireo fangatahana asa sy fifaninana anatiny maromaro notanterahiny. Manarak’izay koa dia hanaraka fiofanana avy hatrany izy, « Fortbildung », hahazoany traikefa sy marim-pahaizana ambonibony kokoa. 

Ny nofinofin’i Narindra dia ny handraharaha @ resaka « Informatik » any Madagasikara. 

Toy izao indray ary ny hafatr’i Narindra hoantsika tanora Malagasy e ! : « Raha manana tanjona ianao dia milofosa hatrany hahatrarana ilay tanjona. Ny olana tsy maintsy misy fa aza mora kivy, misy foana ny vaha-olana ; ary ny olana koa dia mandalo fotsiny ihany fa tsy mitoetra. Dia aza adino ny manankina @ Andriamanitra ny zavatra atao rehetra. »

mercredi 17 avril 2019

17:00 - 18:30 Sehatry ny Diaspora - Workshop de la Diaspora

Diaspora matanjaka eo amin’ny sehatry ny asa

Au pair ve ianao? Mamita freiwilliges Soziales Jahr (FSJ)? Sa mbola mitady zavatra hatao? Mpianatra? Azubi? Ary mikasa ny hitady hiasa na hiasa tena eto Alemana na koa efa tonga amin’izany dingana izany. Faly manasa anao hanatrika ity atrikasa "Sehatry ny Diaspora" ity izahay.

Ramatoa Elsa Rajemison sy Andriamatoa Jairus Tanjona Nouvel no hanolotra antsika ity workshop ity. Ny "Sehatry ny Diaspora" dia fotoana iray natao hifampizarana, hanomezana fanazavana, toro-marika ary toro-hevitra mikasika ny fidirana amin'ny tontolon'ny asa eto Alemana. Hizara ny traik'efany izy, ary hamaly ihany koa ireo fanontaniana sy fanampim-panazavana isankarazany. 

Ramatoa Elsa Rajemison dia miasa eo amin'ny sehatry ny fiaraha-miasa manerantany teto Eoropa sy tany Afrika nandritry ny 10 taona mahery.  Miasa ao amin'ny Infoaid Partners izy ary manana andraikitra eo amin'ny fikarohana, fitiliana ary fametrahana sy fanaraha-maso ireo tetik'asa vaovao. Mpanolotsaina ny tetik'asa tomady.com ihany koa izy. Marihina fa miteny malagasy, frantsay, anglisy ary alemana izy.

Toerana:  Gemeindehaus EFG, Sievekingsallee 77, 20535 Hamburg, Germany

Ora: 17:00 - 18:30

Daty: 29 jona 2019


Maimaimpoana ny fanatrehana io atrikasa io fa mila misoratra anarana.

dimanche 14 avril 2019

Fitsidihana ny tananan'ny Hamburg - ao anaty fandaharampotoana


Amin'ny fankalazana ny fetim-pirenena eto Hamburg izay hatao ny faha-29 volana jona ho avy io dia misy ny fitsidihana ny tanana. Amin'ny 11 ora maraina ka hatramin'ny 2 ora folakandro dia hisy namana hitondra anareo hitsidika ireo toerana manan-tantara votsivitsy eto Hamburg.

mercredi 10 avril 2019

29. Juni 2019, Feier des madagassischen Unabhängigkeitstages in Hamburg

Liebe madagassischen Freunde, Schwestern, Brüder, Mütter und Väter, 

seit der Erlangung unserer Unabhängigkeit am 26.6.1960 wird alljährlich dieser Tag überall dort, wo wir Madagassen uns aufhalten, gefeiert. Dieses Ereignis ist für uns besonders wichtig, denn seitdem kann unsere Nation seine eigene Identität entfalten: historisch, sprachlich, kulturell und ethnisch. 

In Deutschland wird auch diese Tradition stets gepflegt: seit Jahren finden in verschiedenen Ortschaften kleine Feierlichkeiten statt. Die offizielle Veranstaltung wird bei der Botschaft in Berlin zelebriert. 

Am diesjährigen 59. Jahrestag der madagassischen Unabhängigkeit, veranstaltet die Hamburger-Community ein großes Fest. Alle sind herzlich eingeladen und zahlreiche Angebote werden für Jedermann bereitgestellt. Es ist ein besonderer Anlass sich wieder mit anderen zu treffen und auszutauschen. 


Wie folgt finden Sie einen ersten Überblick des Tagesprogrammes. Weitere Informationen sowie die Anmeldeliste werden bald auf dieser Website verfügbar sein. 

Ort: Gemeinschaftshaus EFG | Sievekingsallee 77 | 20535 Hamburg | Deutschland 

Programm: 
11:00 - 14:00 Stadtbesichtigung mit Führung 
14:00 - 18:00 Spiele und sportliche Aktivitäten für Groß und Klein 
19:00 - 03:00 Festessen mit madagassischen Spezialitäten und abschließend eine Disco-Party. Für die perfekte Stimmung wird von einem professionellen DJ gesorgt. 


Wir freuen uns, Sie persönlich in Hamburg begrüßen zu dürfen.

Danke an Tatie Sokatra für die Übersetzung :)

vendredi 5 avril 2019

Fandaharam-potoana - Fankalazana ny Fetim-pirenena ao Hamburg

Ry malagasy namana, anabavy, rahalahy, reny, ray !

Miarahaba antsika rehetra indray !

Nahavelombolo anay mpikarakara ny nahita antsika rehetra rototra, liana sy tia ho tonga amin'ny Fetim-pirenena izay karakaraina aty Hamburg ny faha-29 jona ho avy izao. 

Misy ireo izay nanontany avy hatrany ny toerana hanaovana ny fihaonana sy korana mba ahafahany mamandrika trano fatoriana dieny izao. Ito ilay toerana izy.

Toerana: Gemeindehaus EFG | Sievekingsallee 77 | 20535 Hamburg | AllemagneHo fanampiny dia mahafaly anay ny mizara aminareo ny ho endriky ny fandaharam-potoanantsika amin'io andro io :11:00 - 14:00 Fitsidihana ny tananan'ny Hamburg (Fizahantany)
Homena anareo manaraka eto ny toerana hihaonana sy ireo zavatra afaka ho jerene. Tsy misy fidim-pidirana izy io fa samy mitondra rano na zava-pisotro sy mivatsy izay ody vavony na sakafo sahaza azy avy.

14:00 - 17:00 Lalao sy fanatanjahantena ankalamanjana
Hisy lalao sy fanatanjahantena isankarazany izay ahafahan'ny rehetra, ny ankizy sy ny lehibe, mandray anjara.

Mba hahafahan'ny mpikarakara mameno ny lany dia misy fandraisana anjara 6€ isan'olona ho an'izay rehetra misoratra anarana amin'io. Mahazo zava-pisotro iray izay safidiany sy sakafo maivana ny tsirairay avy.

* Ny ankizy latsaky ny 6 taona dia tsy mandoa.

17:00 - 18:30 Workshop
Fanazavana sy fiofanana miendrika fizarana mahakasika ny Aupair, FSJ, fiofanana arak'asa sy fianarana ambony ary ny fomba fitadiavana asa eto Hamburg izay ho entanin'ny Ramatoa Elsa Rajemison.

19:00 - 03:00 Sakafo malagasy sy alimpandihizana 
Ho atomboka amin'ny fisakafoanana miaraka ary ho tohizana amin'ny alimpandihizana izay hoafanain'ny mpanafana lanonana, na DJ, avy any Belgique ny fety.

Sakafo 19:00 - 21:00
Kompozea, nems sy sambos no ho sakafo fidirana
Vary, ravitoto, hena sy voanio | Vary, petipoa sy akoho | lasary gasy sy lasary voatabia
Mofo mamy no hatao tsindrin-tsakafo

* Mandritry ny sakafo dia mahazo mihira izay manantalenta. Mila misoratra anarana mialoha fotsiny.

Fanombohan'ny lanonana | Afindrafindrao 22:00
Misy vidim-pidirana 22€ isan'olona izay efa ahazoana sakafo sy zava-pisotro iray maimaimpoana.

* Ireo izay mandoa ity 22€ ity dia tsy mila mandoa intsony rehefa manatrika ilay lalao sy fanatanjahantena ankalamanjana

Voafetra ho 100 ihany ny toerana amin'ilay sakafo malagasy sy alimpandihizana ka raha misotra anarana mialoha. Ny toerana 20 hafa dia natokana ho an'ireo olo manankaja nasaina manokana.

Efa azo atao ny misoratra anarana dieny izao.

Fividianana tapakila : https://fetimpirenena2019.eventbrite.fr

Raha mila fanazavana fanampiny dia afaka manoratra na miantso.

Ny Mpikarakara
Tiana
Christine
Hery
Prospérin

mardi 2 avril 2019

29 jona 2019, Fankalazana ny Fetim-pirenena eto Hamburg

Ry malagasy namana, anabavy, rahalahy, reny, ray !

Hatry ny nahazoantsika fahaleovantena tamin'ny faha-26 jona 1960 dia mankalaza izany isika isantaona, na aiza na aiza ny toerana misy antsika. Zava-dehibe amintsika io satria dia afaka nisitraka ny maha-malagasy feno antsika isika: firenena iray, izay manana ny maha-izy azy, manana ny tantarany, ny tenin-drazany, ny kolotsainy sy ny mponina ao aminy.

Tsy ambanin-javatra ny teto Alemana satria dia nisy foana ny fankalazana isankarazany. Samy nanao fihaonana mba hankalazana izany andro lehibe izany, hanamafisana indray ilay firaisankina ary hanondrotana ilay maha-malagasy. Samy nifanantona mba hifampizara ny teny, ny mamy sy ny masaka miaraka amin'ny fianakaviana sy ny namana. Zava-dehibe izany amin'ny maha-olona.

Nisy fety matetika ny tao Berlin izay mpampiantrano ny masoivohontsika. Fa tsy hadino koa anefa fa miparitaka be isika malagasy eto Alemana. Nisy noho izany ny fety tany amin'ny tany sy toerana izay misy ny tsirairay avy any, avy any atsimo ka hatrany avaratra. Tsy latsa-danja tamin'izany ny teto Hamburg.

Ity taona 2019 ity dia nifampitaona ny ray amandreny sy ny zanaka eto Hamburg mba hanao fety miavaka. Miavaka satria dia hanasana ireo avy amin'ny lafivalon'ny Alemana, na manana andraikitra ara-panjakana malagasy na olon-tsotra. Miavaka satria dia nanomana fandaharampotoana maromaro izahay mba hahitan'ny rehetra ny tandrify azy avy. Raha bangoina dia hisy ny fitsidihana an'ny Hamburg ho an'ireo vahiny, hisy lalao isankarazany ho an'ankizy sy olon-dehibe, dia ho faranana amin'ny korana miendrika alim-pandihizana. Mazava ho azy, hisy fialana hetaheta sy sakafo malagasy isankarazany mba hiaraha-mizara.


Ity ny savaranon'ando ahafahantsika rehetra mijery sahady ny programantsika fa mbola halefanay eto ny mpitsompitsony rehetra. Afaka andro vitsivitsy dia efa hivoaka eto ny fisoratana anarana mba ahafahana manomana zavatra tsara sy sahaza izay ho avy rehetra.

Toerana: Gemeinschaftshaus EFG | Sievekingsallee 77 | 20535 Hamburg | Alemana

Programa:
11:00 - 14:00 Fitsidihana ny tananan'ny Hamburg (Fizahantany)

14:00 - 18:00 Lalao sy fanatanjahantena isankarazany natao ho an'ny rehetra, ankizy sy ny lehibe.

19:00 - 03:00 Sakafo malagasy sy alimpandihizana iarahana amin'ny mpanafana lanonana na koa hoe DJ.

Efa tsy andrinay ny handray sy hiarahaba anareo eto Hamburg.

Ny Mpikarakara
Tiana
Christine
Hery
Prospérin