Translate

mercredi 17 avril 2019

17:00 - 18:30 Sehatry ny Diaspora - Workshop de la Diaspora

Diaspora matanjaka eo amin’ny sehatry ny asa

Au pair ve ianao? Mamita freiwilliges Soziales Jahr (FSJ)? Sa mbola mitady zavatra hatao? Mpianatra? Azubi? Ary mikasa ny hitady hiasa na hiasa tena eto Alemana na koa efa tonga amin’izany dingana izany. Faly manasa anao hanatrika ity atrikasa "Sehatry ny Diaspora" ity izahay.

Ramatoa Elsa Rajemison sy Andriamatoa Jairus Tanjona Nouvel no hanolotra antsika ity workshop ity. Ny "Sehatry ny Diaspora" dia fotoana iray natao hifampizarana, hanomezana fanazavana, toro-marika ary toro-hevitra mikasika ny fidirana amin'ny tontolon'ny asa eto Alemana. Hizara ny traik'efany izy, ary hamaly ihany koa ireo fanontaniana sy fanampim-panazavana isankarazany. 

Ramatoa Elsa Rajemison dia miasa eo amin'ny sehatry ny fiaraha-miasa manerantany teto Eoropa sy tany Afrika nandritry ny 10 taona mahery.  Miasa ao amin'ny Infoaid Partners izy ary manana andraikitra eo amin'ny fikarohana, fitiliana ary fametrahana sy fanaraha-maso ireo tetik'asa vaovao. Mpanolotsaina ny tetik'asa tomady.com ihany koa izy. Marihina fa miteny malagasy, frantsay, anglisy ary alemana izy.

Toerana:  Gemeindehaus EFG, Sievekingsallee 77, 20535 Hamburg, Germany

Ora: 17:00 - 18:30

Daty: 29 jona 2019


Maimaimpoana ny fanatrehana io atrikasa io fa mila misoratra anarana.

dimanche 14 avril 2019

Fitsidihana ny tananan'ny Hamburg - ao anaty fandaharampotoana


Amin'ny fankalazana ny fetim-pirenena eto Hamburg izay hatao ny faha-29 volana jona ho avy io dia misy ny fitsidihana ny tanana. Amin'ny 11 ora maraina ka hatramin'ny 2 ora folakandro dia hisy namana hitondra anareo hitsidika ireo toerana manan-tantara votsivitsy eto Hamburg.

mercredi 10 avril 2019

29. Juni 2019, Feier des madagassischen Unabhängigkeitstages in Hamburg

Liebe madagassischen Freunde, Schwestern, Brüder, Mütter und Väter, 

seit der Erlangung unserer Unabhängigkeit am 26.6.1960 wird alljährlich dieser Tag überall dort, wo wir Madagassen uns aufhalten, gefeiert. Dieses Ereignis ist für uns besonders wichtig, denn seitdem kann unsere Nation seine eigene Identität entfalten: historisch, sprachlich, kulturell und ethnisch. 

In Deutschland wird auch diese Tradition stets gepflegt: seit Jahren finden in verschiedenen Ortschaften kleine Feierlichkeiten statt. Die offizielle Veranstaltung wird bei der Botschaft in Berlin zelebriert. 

Am diesjährigen 59. Jahrestag der madagassischen Unabhängigkeit, veranstaltet die Hamburger-Community ein großes Fest. Alle sind herzlich eingeladen und zahlreiche Angebote werden für Jedermann bereitgestellt. Es ist ein besonderer Anlass sich wieder mit anderen zu treffen und auszutauschen. 


Wie folgt finden Sie einen ersten Überblick des Tagesprogrammes. Weitere Informationen sowie die Anmeldeliste werden bald auf dieser Website verfügbar sein. 

Ort: Gemeinschaftshaus EFG | Sievekingsallee 77 | 20535 Hamburg | Deutschland 

Programm: 
11:00 - 14:00 Stadtbesichtigung mit Führung 
14:00 - 18:00 Spiele und sportliche Aktivitäten für Groß und Klein 
19:00 - 03:00 Festessen mit madagassischen Spezialitäten und abschließend eine Disco-Party. Für die perfekte Stimmung wird von einem professionellen DJ gesorgt. 


Wir freuen uns, Sie persönlich in Hamburg begrüßen zu dürfen.

Danke an Tatie Sokatra für die Übersetzung :)

vendredi 5 avril 2019

Fandaharam-potoana - Fankalazana ny Fetim-pirenena ao Hamburg

Ry malagasy namana, anabavy, rahalahy, reny, ray !

Miarahaba antsika rehetra indray !

Nahavelombolo anay mpikarakara ny nahita antsika rehetra rototra, liana sy tia ho tonga amin'ny Fetim-pirenena izay karakaraina aty Hamburg ny faha-29 jona ho avy izao. 

Misy ireo izay nanontany avy hatrany ny toerana hanaovana ny fihaonana sy korana mba ahafahany mamandrika trano fatoriana dieny izao. Ito ilay toerana izy.

Toerana: Gemeindehaus EFG | Sievekingsallee 77 | 20535 Hamburg | AllemagneHo fanampiny dia mahafaly anay ny mizara aminareo ny ho endriky ny fandaharam-potoanantsika amin'io andro io :11:00 - 14:00 Fitsidihana ny tananan'ny Hamburg (Fizahantany)
Homena anareo manaraka eto ny toerana hihaonana sy ireo zavatra afaka ho jerene. Tsy misy fidim-pidirana izy io fa samy mitondra rano na zava-pisotro sy mivatsy izay ody vavony na sakafo sahaza azy avy.

14:00 - 17:00 Lalao sy fanatanjahantena ankalamanjana
Hisy lalao sy fanatanjahantena isankarazany izay ahafahan'ny rehetra, ny ankizy sy ny lehibe, mandray anjara.

Mba hahafahan'ny mpikarakara mameno ny lany dia misy fandraisana anjara 6€ isan'olona ho an'izay rehetra misoratra anarana amin'io. Mahazo zava-pisotro iray izay safidiany sy sakafo maivana ny tsirairay avy.

* Ny ankizy latsaky ny 6 taona dia tsy mandoa.

17:00 - 18:30 Workshop
Fanazavana sy fiofanana miendrika fizarana mahakasika ny Aupair, FSJ, fiofanana arak'asa sy fianarana ambony ary ny fomba fitadiavana asa eto Hamburg izay ho entanin'ny Ramatoa Elsa Rajemison.

19:00 - 03:00 Sakafo malagasy sy alimpandihizana 
Ho atomboka amin'ny fisakafoanana miaraka ary ho tohizana amin'ny alimpandihizana izay hoafanain'ny mpanafana lanonana, na DJ, avy any Belgique ny fety.

Sakafo 19:00 - 21:00
Kompozea, nems sy sambos no ho sakafo fidirana
Vary, ravitoto, hena sy voanio | Vary, petipoa sy akoho | lasary gasy sy lasary voatabia
Mofo mamy no hatao tsindrin-tsakafo

* Mandritry ny sakafo dia mahazo mihira izay manantalenta. Mila misoratra anarana mialoha fotsiny.

Fanombohan'ny lanonana | Afindrafindrao 22:00
Misy vidim-pidirana 22€ isan'olona izay efa ahazoana sakafo sy zava-pisotro iray maimaimpoana.

* Ireo izay mandoa ity 22€ ity dia tsy mila mandoa intsony rehefa manatrika ilay lalao sy fanatanjahantena ankalamanjana

Voafetra ho 100 ihany ny toerana amin'ilay sakafo malagasy sy alimpandihizana ka raha misotra anarana mialoha. Ny toerana 20 hafa dia natokana ho an'ireo olo manankaja nasaina manokana.

Efa azo atao ny misoratra anarana dieny izao.

Fividianana tapakila : https://fetimpirenena2019.eventbrite.fr

Raha mila fanazavana fanampiny dia afaka manoratra na miantso.

Ny Mpikarakara
Tiana
Christine
Hery
Prospérin

mardi 2 avril 2019

29 jona 2019, Fankalazana ny Fetim-pirenena eto Hamburg

Ry malagasy namana, anabavy, rahalahy, reny, ray !

Hatry ny nahazoantsika fahaleovantena tamin'ny faha-26 jona 1960 dia mankalaza izany isika isantaona, na aiza na aiza ny toerana misy antsika. Zava-dehibe amintsika io satria dia afaka nisitraka ny maha-malagasy feno antsika isika: firenena iray, izay manana ny maha-izy azy, manana ny tantarany, ny tenin-drazany, ny kolotsainy sy ny mponina ao aminy.

Tsy ambanin-javatra ny teto Alemana satria dia nisy foana ny fankalazana isankarazany. Samy nanao fihaonana mba hankalazana izany andro lehibe izany, hanamafisana indray ilay firaisankina ary hanondrotana ilay maha-malagasy. Samy nifanantona mba hifampizara ny teny, ny mamy sy ny masaka miaraka amin'ny fianakaviana sy ny namana. Zava-dehibe izany amin'ny maha-olona.

Nisy fety matetika ny tao Berlin izay mpampiantrano ny masoivohontsika. Fa tsy hadino koa anefa fa miparitaka be isika malagasy eto Alemana. Nisy noho izany ny fety tany amin'ny tany sy toerana izay misy ny tsirairay avy any, avy any atsimo ka hatrany avaratra. Tsy latsa-danja tamin'izany ny teto Hamburg.

Ity taona 2019 ity dia nifampitaona ny ray amandreny sy ny zanaka eto Hamburg mba hanao fety miavaka. Miavaka satria dia hanasana ireo avy amin'ny lafivalon'ny Alemana, na manana andraikitra ara-panjakana malagasy na olon-tsotra. Miavaka satria dia nanomana fandaharampotoana maromaro izahay mba hahitan'ny rehetra ny tandrify azy avy. Raha bangoina dia hisy ny fitsidihana an'ny Hamburg ho an'ireo vahiny, hisy lalao isankarazany ho an'ankizy sy olon-dehibe, dia ho faranana amin'ny korana miendrika alim-pandihizana. Mazava ho azy, hisy fialana hetaheta sy sakafo malagasy isankarazany mba hiaraha-mizara.


Ity ny savaranon'ando ahafahantsika rehetra mijery sahady ny programantsika fa mbola halefanay eto ny mpitsompitsony rehetra. Afaka andro vitsivitsy dia efa hivoaka eto ny fisoratana anarana mba ahafahana manomana zavatra tsara sy sahaza izay ho avy rehetra.

Toerana: Gemeinschaftshaus EFG | Sievekingsallee 77 | 20535 Hamburg | Alemana

Programa:
11:00 - 14:00 Fitsidihana ny tananan'ny Hamburg (Fizahantany)

14:00 - 18:00 Lalao sy fanatanjahantena isankarazany natao ho an'ny rehetra, ankizy sy ny lehibe.

19:00 - 03:00 Sakafo malagasy sy alimpandihizana iarahana amin'ny mpanafana lanonana na koa hoe DJ.

Efa tsy andrinay ny handray sy hiarahaba anareo eto Hamburg.

Ny Mpikarakara
Tiana
Christine
Hery
Prospérin