Translate

dimanche 21 juillet 2019

Teny fisaorana - Fetim-pirenena malagasy Hambourg

Miarahaba antsika tapaka sy namana, 

Fisaorana mitafotafo no atolotray mpiakarakara anareo rehetra tamin'ny fandraisanareo anjara am-po sy am-pifaliana ka nahatontosa sy nahatsara iny Fetim-pirenena 2019 natao teto Hambourg iny. Henin-kaja, henim-boninahitra izahay nanana anareo. Ny fahatongavanareo dia nanome endrika sy nampisy maminy bebe kokoa ny fiarahana. 


Misaotra ny masoivohon'ny Madagasikara eto Alemaina, izay nandefa solontena maromaro nanokatra sy nanome voninahitra ny lanonanana. Fisaorana mitafotafo no atolotray ny tompon'andraikitra rehetra eo anivon'ny Masoivoho malagasy ao Falkensee, Berlin.

Tiana ihany koa ny hisaotra manokana an'Andriamatoa Eckhard Koll, consul général honoraire de Madagascar teto Hambourg noho ny fanampiany amin'ny anarany manokana. Misaotra ihany koa ny tompon'andraikitra ao amin'ny Gemeindehaus EFG ao Ham tamin'ny fampiantranoana.

Eto dia mankasitraka sy misaotra ihany koa ny nanao ny sakafo. Sarotra ny hanaovana asaramanitra tsy misy ahandro malagasy izany. Indrindra fa aty an-tany lavitra. Misaotra anareo nahandro sy nanampy rehetra fa dia natsiro tokoa ny ravitoto sy voanio, ny akoho sy ireo hafa rehetra nokarakarainareo.

Tsy hadino ihany koa i DJ Rinaud sy i DJ Zo izay nidodododo avy any Belgique mba hanampy sy hanafana ny lanonanana. Afa-po ny rehetra. Ny fahataperan'ny fotoana no nampalahelo.

Mbola mamerina ny fisaorana anareo tapaka, namana sy havana rehetra, tamin'ny fanatrehana, fanampiana, fanohanana, fanoroana hevitra sy famporisihana hanao iny fety nahafinaritra iny.

Mino sy manantena ny hahita anareo haingana indray !

Mamerina ny fisaorana ho an'ny rehetra.

Mandram-pihaona tompoko.

Ny mpikarakara
Tiana T.
Christine A.
Hery A.
Prospérin T.

mardi 9 juillet 2019

Rivo Mahefa Ramarolahy, zoky modely ela nihetezana teto Alemaina

Rivo Mahefa Ramarolahy
Izay olona mifanerasera amin'ny Alemaina, na ny mipetraka, na ny mandalo, dia saika mahafantatra an'Andriamatoa Rivo Mahefa Ramarolahy. Olon'ny fifandraisana izy, ary tsy vao androany fa efa hatry ny elabe. Nanampy sy nanamora ny fandalovan'ireo olomanankaja malagasy rehetra nandalo teto Alemaina efa hatry ny taona 90 tany, na ny politisiana io (filoha, praiminisitra, minisitra, sy ny sisa), na ireo miasa eo amin'ny sehatry ny toe-karena sy fandraharahana (filohan'ny SIM, CCI, GEM sy ny sisa).

Misaotra andRamatoa Rosanne La Princesse Weil amin'ity "portrait" faharoa izay ho zaraintsika ity.

Isan'ireo Malagasy izay efa nonina elabe taty Alemaina Andriamatoa Rivo Mahefa Ramarolahy. Vatsim-pianarana hanohy sy hanovo fianarana ambony mikasika ny sampam-pianarana „Informatik“ any Dresden any amin'ny ilany atsinanan'ny Alemaina no nitondra azy nankaty tamin’ny taona 1989.Sarotra ny niatrehana ny fianarana tamin'ny voalohany araky ny fitantarany satria vao sambany no nikasika solosaina no sady koa amin'ny tenim-pirenen’ny hafa sy tsy mahazatra no nanaovana azy. Ny fomba fampianarana eto Alemaina rahateo koa dia hafa tsy mitovy amin’ny fomba fampianarana nahazatra azy tany Madagasikara. Fa rehefa mikiry sy mametraka tanjona mazava dia azo atao ny mandroso.  

„Tamin’izany koa dia tsy mbola betsaka ny teratany vahiny nianatra io taranja io teto Alemaina. 300 izahay no iray taom-pianarana ary 16 izahay no avy amin‘ny firenena hafa ivelan'ny Alemaina. Izaho irery no Malagasy.“ 

Rehefa nahazo ny mari-pahaizana na ny antsoin'ny Alemaina hoe Dipl. in Informatik (izany hoe 5 taona ao aorian'ny Baccalauréat, mitovy lenta amin‘ny Master ankehitriny) izy dia nody tany Madagasikara ho fanajana ny fifanarana tamin'ny fanjakana Malagasy mikasika ny fanomezana vatsim-pianarana. Tsy nisy tolotr'asa nifanentana tamin'ny zavatra nianarany anefa ary tsy nanana toerana hatolotra azy ihany koa ny fanjakana Malagasy ka dia nanapakevitra ny hiverina hanohy fianarana aty Alemaina indray izy tamin’ny 1996. Tsy nisy vatsim-pianarana intsony fa tsy maintsy nianto-tena, sady niasa ny andro no nianatra ny hariva mba ahafahana miroso. Nody ventiny ny rano nantsakaina satria dia nahazo ny marim-pahaizana Wirtschaftingenieur izy ny taona 1999.

Atoa Rivo Mahefa Ramarolahy, nitondra sy nanao mpandika tenin'Atoa Charles Andriantsitohaina (1922-2018),
Filohan'ny SIM, nihaona tamin'ny manampahefana Alemaina tamin'ny taona 1995 

Azo sokajiana ho mpitarika sy olona tia mandray andraikitra Andriamatoa Rivo Mahefa Ramarolahy. Tafapaka sy mipetraka ao aminy ny fomban'ny Alemaina. Mijoro sy mitolo-tena hanampy izy na iza na iza ny olomanankaja malagasy nandalo teto, n'inona n'inona ny firehana politika nisy azy. Mendrika ny hatao modely ho an'ny tanora marobe izany fihetsika fitiavana manampy ny hafa sy fitiavan-tanindrazana izany. Ity sary azo avy any amin'olona mahafantatra akaiky azy ity izao mampiseho azy nitondra, nikarakara ny fihaonana isan-karazany ary nanao mpandika tenin'Andriamatoa Charles Adriantsitohaina (1922-2018) tamin'ny fandalovany taty Alemaina tamin'ny taona 1995, fony izy mbola filohan'ny SIM (Syndicat des industries de Madagascar).Olon'ny serasera ihany koa Andriamatoa Rivo Mahefa Ramarolahy. Tsy misalasala ny manoro hevitra sy manampy ary dia manome ny fotoanany. Eny fa na eo amin'ny lafiny fitadiavana vahaolana ho an'ny Firenena aza. Maromaro no karazana tetik'asa fampandrosoana natolotry ny tanora avy aty Alemaina ho an'ny firenena malagasy. Nandray anjara sy namporisika hatrany i Rivo Mahefa na dia somary kivy ny rehetra rehefa tsy nandroso ny asa.

Nandritran'izay fotoana ela nonenany taty ivelany izay dia tsy hadinon’i Rivo Mahefa i Madagasikara. Maro ireo asa sosialy nandraisany anjara toy ny fitondrana Dokotera mpandidy vahiny handidy maimaimpoana ireo malagasy mpiray tanindrazana. 

Na dia miasa sy monina eto Alemaina aza izy, dia hita taratra ilay fomba fijery hafa. Rehefa nanadihady sy niresaka tamin'ireo manodidina sy mahafantatra azy izahay dia mino fa noho izy niasa elabe tamin'ny orinasa amerikana no nahatonga izany. Nitazona toerana ambony tao amin'ny eBay, PayPal sy Zalando izy. Fanahy iniana nataony no nidirana tamin’ny orinasa sangany eo amin‘ny sehatra iasany hoy i Rivo Mahefa, satria sady mampitombo ny traikefa anananao no ahitana zava-baovao sy fianarana hafa maro ho entina manatsara ny traikefa.
Izao moa izy dia mitana ny andraikitra „Strategy analyst“ ao amin‘ny Birao foiben'ny SumUp ao Berlin. 

Raha hafohezina dia tanora malagasy, raim-pianakaviana, manan-janaka roa, namana sy mpiray tanindrazana ary manana andraikitra ambony ao amin’ny orinasa malaza ao Berlin i Andriamatoa Rivo Mahefa Ramarolahy.

Fiarahana mijery 1/4 Final Madagasikara vs Tunisie aty Hambourg

Arahabaina ny ekipan'ny barea sy ny malagasy tsy ankanavaka fa tafiakatra eo amin'ny dingana manaraka, izany hoe ny ampahefadalana isika aim'ity CAN (Coupe d'Afrique des Nations de football) ity.

Faly tokoa, ravoravo sady mirehareha fa manana an'ny barea.

Toy ny tamin'ny alahady lasa teo, dia hisy ny fiaraha-mijery ny lalao amin'ny alakamisy faha-11 ny volana jolay ho avy izao. Ao amin'ny KLICK Café & Bar, ao St Pauli ao Hambourg no fotoana. 


Toerana : KLICK Café & Bar - Glashüttenstr. 116, D-20357 Hambourg

Daty : 11 jolay 2019

Ora : Amin'ny 9 ora alina

Tongava hifampizara izany fotoana lehibe izany. Tsy misy vidimpidirana.

#MiaraMirona 
#AlefaBarea

vendredi 5 juillet 2019

Fiarahana mijery Madagasikara vs RDC aty Hambourg

#AlefaBarea !!!

Vao sambantsika malagasy tokoa no nandray anjara amin'ny CAN (Coupe d'Afrique des Nations de football) hatry ny nisian'io. Tsy vitan'ny hoe tafiditra tao anatin'ireo ekipa 24 isay hifanandrina ny ekipampirenena malagasy fa lasa voalohany tao amin'ny vondrona misy azy, ary dia isan'ireo roa tafiakatra tao anaty vondrona mba hanao ny lalao fahavalondalana. Ny ekipan'ny RDC (République démocratique de Congo) no hifanandrina amintsika amin'io.


Amin'ny alahady izao, faha-7 ny volana jolay no hatao any Alexandrie any Ejipta ny lalao. Hisy malagasy maromaro izay tarihin'ny filoha Andry Rajoelina moa hankany hankahery sy hanotrona ny ekipampirenena malagasy. Ho antsika eto Hambourg sy ny manodidina kosa dia hisy fiaraha-mijery lalao hatao ao amin'ny KLICK Café & Bar, ao St Pauli.

Toerana : KLICK Café & Bar - Glashüttenstr. 116, D-20357 Hambourg

Daty : 7 jolay 2019

Ora : Amin'ny 6 ora hariva

Tongava hifampizara izany fotoana lehibe izany. Tsy misy vidimpidirana.

#MiaraMirona #AlefaBarea

lundi 1 juillet 2019

Fidiarizo Narindra, tanora malagasy modely

Nandritry ny fety fankalazana ny faha-59 taona niverenan'ny fahaleovantenan'i Madagasikara teto Hambourg dia nisy atrik'asa natokana ho an'ny tanora tamin'ny sabotsy lasa teo. Ramatoa Elsa Rajemison sy Ramatoa Rosanne La Princesse Weil no nikarakara ka nampiranty malagasy modely vitsivitsy. Isan'izany i Fidiarizo Narindra. Ito ny famintinana ny momba azy sy ny lalana nodiaviny.

Izy no Fidiarizo Narindra, 27 taona izy izao ary nanomboka ny taona 2016 dia nanaraka ny sampam-piofanana « Duales Studium Kommunikations- und Medieninformatik » ao @ Orinasa Telekom ao Darmstadt sy any @ Hochschule für Telekommunikation ao Leipzig eto Alemana izy. Efa eo ampamaranana ny fianarany izy izao, izay hahazoany ny marim-pahaizana « Bachelor of Engineering, Kommunikations-und Medieninformatik » 

Raha tantaraina kely ny lalana nodiavin’i Narindra, dia ny taona 2011 izy no nandao an’ny Madagasikara ka nitodidoha hila ravinahitra aty Alemana. Toy ny ankamaroan’ny tanora Malagasy dia « fille au-pair » no fahazoan-dalana hivoaka an ‘ny Madagasikara nananan’i Narindra. Izany hoe t@ taona 2010-2011 nohon’ny raharaha mafampana teo @ firenena Malagasy no nanapahan’i Narindra hevitra sy nikarakarany ny diany ho aty Alemana rehefa tsy afaka nianatra noho ny fitokonana lava reny teny @ Anjerimanontolon’Antananarivo izy. 

Hianatra! Izay no masaka tao an-tsain’i Narindra, ka nahatonaga azy nifanaraka t@ fianakaviana Alemà iray izay efa nandray Malagasy teo aloha ny mba hiahy azy hahafahany mianatra rehefa vita ny asa maha « fille au-pair » azy tamin’ilay fianakaviana nadray azy voaholany. 

Iaraha-mahalala fa tsy eken’ny fanjakana Alemana avy hatrany ny marim-pahaizana baccalauréat avy any Madagasikara ka izay no nahatonga azy nanao ny fandaharana « Studienkolleg» tao @ Oniversite tao München, fandaharam-pampianarana natokana hoan’ny vahiny maniry ny hianatra @ Oniversite eto Alemana hahafana mahazo alalana hanohy fianarana Ambony. 

« Ny zavatra efa natao t@ kilasy famaranana tany Madagasikara no atao ao @ Studienkolleg ary miampy fiomanana hiatrehana ny fianarana eny @ Oniversite. Ny toro-hevitro dia izao: ianaro tsara ny teny Alemà raha te-hianatra, tsaratsara kokoa raha C1 ny diploma ananana hanaovana fifaninana hidirana @ Studienkolleg satria mafy ilay fifaninana sy ny fianarana avy eo », hoy i Narindra. 

Ny fitiavan’i Narindra mamonjy irony « Messe » irony no nahitan’i Narindra io Duales Studium io. 

Amin’izao famaramparanan’i Narindra ny fianarany izao, dia efa voaray hiasa ao @ orinasa ianarany sahady izy rehefa vita ny Bachelor-ny, noho ireo fangatahana asa sy fifaninana anatiny maromaro notanterahiny. Manarak’izay koa dia hanaraka fiofanana avy hatrany izy, « Fortbildung », hahazoany traikefa sy marim-pahaizana ambonibony kokoa. 

Ny nofinofin’i Narindra dia ny handraharaha @ resaka « Informatik » any Madagasikara. 

Toy izao indray ary ny hafatr’i Narindra hoantsika tanora Malagasy e ! : « Raha manana tanjona ianao dia milofosa hatrany hahatrarana ilay tanjona. Ny olana tsy maintsy misy fa aza mora kivy, misy foana ny vaha-olana ; ary ny olana koa dia mandalo fotsiny ihany fa tsy mitoetra. Dia aza adino ny manankina @ Andriamanitra ny zavatra atao rehetra. »

mercredi 17 avril 2019

17:00 - 18:30 Sehatry ny Diaspora - Workshop de la Diaspora

Diaspora matanjaka eo amin’ny sehatry ny asa

Au pair ve ianao? Mamita freiwilliges Soziales Jahr (FSJ)? Sa mbola mitady zavatra hatao? Mpianatra? Azubi? Ary mikasa ny hitady hiasa na hiasa tena eto Alemana na koa efa tonga amin’izany dingana izany. Faly manasa anao hanatrika ity atrikasa "Sehatry ny Diaspora" ity izahay.

Ramatoa Elsa Rajemison sy Andriamatoa Jairus Tanjona Nouvel no hanolotra antsika ity workshop ity. Ny "Sehatry ny Diaspora" dia fotoana iray natao hifampizarana, hanomezana fanazavana, toro-marika ary toro-hevitra mikasika ny fidirana amin'ny tontolon'ny asa eto Alemana. Hizara ny traik'efany izy, ary hamaly ihany koa ireo fanontaniana sy fanampim-panazavana isankarazany. 

Ramatoa Elsa Rajemison dia miasa eo amin'ny sehatry ny fiaraha-miasa manerantany teto Eoropa sy tany Afrika nandritry ny 10 taona mahery.  Miasa ao amin'ny Infoaid Partners izy ary manana andraikitra eo amin'ny fikarohana, fitiliana ary fametrahana sy fanaraha-maso ireo tetik'asa vaovao. Mpanolotsaina ny tetik'asa tomady.com ihany koa izy. Marihina fa miteny malagasy, frantsay, anglisy ary alemana izy.

Toerana:  Gemeindehaus EFG, Sievekingsallee 77, 20535 Hamburg, Germany

Ora: 17:00 - 18:30

Daty: 29 jona 2019


Maimaimpoana ny fanatrehana io atrikasa io fa mila misoratra anarana.

dimanche 14 avril 2019

Fitsidihana ny tananan'ny Hamburg - ao anaty fandaharampotoana


Amin'ny fankalazana ny fetim-pirenena eto Hamburg izay hatao ny faha-29 volana jona ho avy io dia misy ny fitsidihana ny tanana. Amin'ny 11 ora maraina ka hatramin'ny 2 ora folakandro dia hisy namana hitondra anareo hitsidika ireo toerana manan-tantara votsivitsy eto Hamburg.